piątek, 6 lutego 2015

Co z nieobowiązkową teorią?Możliwość uczenia się teorii bez udziału w zajęciach organizowanych przez OSK nie jest na razie przez kandydatów na kierowców często wykorzystywana. Szkoły jazdy nie obserwują spadku liczby osób zapisujących się na kursy.


Zmiany weszły w życie 1 stycznia bieżącego roku. Do końca 2014 roku osoba, która zamierzała uzyskać prawo jazdy, musiała obowiązkowo odbyć szkolenie teoretyczne w ośrodku lub od niedawna- uczyć się metodą e-learningu w domu. Z tej drugiej opcji można było jednak skorzystać tylko i wyłącznie w tzw. Super OSK. Szkolenie teoretyczne, obejmujące także zajęcia z pierwszej pomocy, trwało trzydzieści godzin. Po jego zakończeniu kursant był jeszcze zobowiązany zdać egzamin wewnętrzny na wzór tego, który odbywa się potem w wojewódzkim ośrodku szkolenia kierowców, w swoim zakresie. Jego wiedza będzie weryfikowana dopiero podczas państwowego egzaminu w WORD- zie.

Czy taka opcja w pierwszych tygodniach po wejściu w życie nowych przepisów cieszy się dużą popularnością?
- Jak dotąd wszystkie osoby, które przychodzą, chcą się uczyć teorii w sposób tradycyjny- mówi Marcin Sęk, prezes zarządu WPPU "Motos" ze Stalowej Woli – Oferujemy wszystkie możliwości uczenia teorii, ale wiemy że minie sporo czasu, zanim kursanci będą woleli uczyć się tylko poprzez e-learning lub pójdą na egzamin bez żadnego kursu.
Sęk podkreśla, że kursanci chcą się uczyć pod okiem kompetentnego wykładowcy.
- Najważniejsze jest, że zasada mistrz i uczeń, przekaz w kontakcie międzyosobowym nadal jest wysoko ceniony.
Spadku zainteresowania nauką teorii w ośrodku szkolenia kierowców nie potwierdza także Eugeniusz Kubiś, szef zielonogórskiej szkoły jazdy Motorex.
-Liczba osób, które do nas przychodzą, jest stabilna, czyli podobna jak tuż przed wejściem w życie nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami. Nie obserwują także zapytań co do możliwości zdawania teorii eksternistycznie. Myślę, że to dobrze, bo taka opcja jest daleko bardziej nieefektywna niż tradycyjny wykład z żywym człowieku, mającego dużą wiedzą o tym, co może spotkać nas na drodze.


Najczęściej zgłaszane wątpliwości oraz pytania dotyczące braku obowiązkowego szkolenia teoretycznego
 
 
Jaką ścieżkę musi teraz przejść osoba, która chciałaby uzyskać prawo jazdy?

Procedura zaczyna się tak samo, jak dotychczas, czyli od złożenia wniosku o wydanie prawa jazdy ze wszystkimi załącznikami oraz wyrobienia profilu kandydata na kierowcę w starostwie powiatowym. Następnie kursant, w zależności od podjętej decyzji, powinien zapisać się na szkolenie w OSK albo na egzamin w WORD-zie.

Co w wypadku gdy kursant zrezygnuje z teorii w OSK i chce od razu podejść do egzaminu?

Zmienia się jedynie adres, pod który trzeba się udać po uzyskaniu profilu kandydata na kierowcę. Zamiast do ośrodka szkolenia kierowców, należy wybrać się do WORD-u i zapisać na egzamin. Natomiast jeśli decyzję o wcześniejszym przystąpieniu do państwowego egzaminu teoretycznego podejmuje osoba już zapisana na kurs, prawdopodobnie (wynika to ze specyfiki działania systemu) będzie musiała przerwać szkolenie, żeby umożliwić pobranie PKK przez WORD i zapisanie na egzamin.

Czy po nieudanej próbie zdania egzaminu państwowego szkolenie teoretyczne staje się obowiązkowe?

Uzyskanie pozytywnego wyniku części teoretycznej egzaminu państwowego jest warunkiem zwolnienia z części teoretycznej szkolenia, jednak prawo nie ogranicza liczby podejść do tego egzaminu. Dlatego kandydat na kierowcę może próbować ponownie.

Czy jeśli kursant zda egzamin teoretyczny w WORD-zie, musi wziąć z sobą jakieś zaświadczenie i udać się do OSK? Czy wszystko jest weryfikowane na podstawie PKK?
 
Informacja o uzyskaniu przez kursanta pozytywnego wyniku z części teoretycznej zostanie wprowadzona przez WORD do PKK.

Załóżmy, że kursant odbywa szkolenie teoretyczne w OSK. Czy musi na koniec zdawać tam egzamin wewnętrzny?

 
Tak. Kursant, który nie korzysta ze zwolnienia z częscie teoretycznej kursu, musi zdać również wewnętrzny egzamin teoretyczny. Realizowany jest on jak dotąd, czyli bezpośrednio po zakończeniu e-learningu albo po całym kursie w przypadku teorii prowadzonej tradycyjnymi metodami.

Czy kursant przechodzi jakiś dodatkowy egzamin z pierwszej pomocy, skoro szkolenie prowadzi się dopiero po egzaminie teoretycznym?

Wiedza teoretyczna o pierwszej pomocy jest sprawdzana na egzaminie teoretycznym. Można się do tego przygotować we własnym zakresie. Umiejętności udzielania pierwszej pomocy są natomiast kształtowane pod okiem ratownika w ośrodku szkolenia kierowców. Co ważne- ćwiczenia te muszą odbyć także kursanci którzy są zwolnieni z części teoretycznej kursu. Stanowią one bowiem odrębną od teorii część kursu, mimo że godzinowo i organizacyjnie są powiązane z częścią teoretyczną. Warto mieć jednak na uwadze, że wciąż trwają prace legislacyjne nad wprowadzeniem praktycznego egzaminu z pierwszej pomocy.

Czy zapisując się na kurs praktyczny kursant musi mieć zdaną teorie? Może ją zdać w trakcie kursu?

Żeby kursanta można było zwolnić z zajęć teoretycznych, musi mieć w PKK wpis o uzyskaniu pozytywnego wyniku państwowego egzaminu teoretycznego już w momencie, kiedy OSK pobiera profil, przyjmując daną osobę na kurs.

Czy kursanci szkolący się na kategorie B+E i C+E muszą odbyć szkolenie teoretyczne w OSK? Bo z tego obowiązku przepis ustawy zwalnia tylko osoby, które zdały egzamin w WORD.

Jest to pytanie, które w świetle obowiązujących przepisów trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi. W przepisie pozwalającym na zwolnienie z części teoretycznej kursu w oparciu o pozytywny wynik części teoretycznej egzaminu nie zawarto wyłączenia w zakresie tych kategorii. Do rozstrzygnięcia pozostaje jednak kwestia, czy wystarczający do zwolnienia będzie pozytywne wynik z głównej kategorii, np. B w przypadku ubiegania się o B+E, czy raczej należy uznać, że w przypadku kategorii, dla których nie przewidziano egzaminu teoretycznego, zwolnienie z części teoretycznej kursu nie jest dopuszczalne. Żaden z tych wariantów nie może zostać uznany za w pełni racjonalny i nie budzący wątpliwości.

Czy przepis zwalniający z obowiązku szkolenia teoretycznego dotyczy wszystkich kategorii prawa jazdy, również AM, A1, A2?

Tak. Co do zasady możliwości zwolnienia z części teoretycznej dotyczy wszystkich kategorii prawa jazdy. Z kłopotliwą sytuacją mamy do czynienia jedynie w przypadku kategorii, których dotyczyło poprzednie pytanie.

Źródło: R. Biernat, J. Ziębka „Szkoła jazdy”, nr 2/2015

wtorek, 1 kwietnia 2014

8 kroków do zdobycia prawa jazdy


Poniżej prezentujemy prostą, składająca się zaledwie z 8 kroków drogę do zdobycia prawa jazdy. Jednocześnie zapraszamy do odwiedzenia naszej strony gdzie znajdują się szczegółowe poradniki przydatne każdemu kandydatowi na kierowcę :) 

wtorek, 14 stycznia 2014

Korzystanie z łańcuchów śniegowych. Kilka praktycznych informacji.

   Zgodnie z ustawą dotyczącą obowiązku posiadania wyposażenia zimowego w zależności od panujących warunków pogodowych, opony letnie są wystarczające, jeżeli do jazdy po jezdni pokrytej śniegiem nałożymy łańcuchy śniegowe na koła osi napędowej.

środa, 11 grudnia 2013

Za co odpowiedzialny jest kursant w czasie kursu nauki jazdy?

 Kursanci przed przystąpieniem do kierowania autem muszą poznać przepisy o ruchu drogowym oraz technikę prowadzenia pojazdu. Warunki dopuszczenia do zajęć praktycznych kursu określa Rozporządzenie ministra infrastruktury z 5 stycznia 2011 roku w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami, uprawnień instruktorskich i egzaminatorskich. Jednym z podstawowych warunków jest obowiązek posiadania przez kursantów odpowiedniej wiedzy i umiejętności,aby mogli przewidywać rozwój realnych sytuacji drogowych i odpowiednio na nie reagować. 

sobota, 16 listopada 2013

Jak poprawnie przygotować auto do zimy?


 Zima jest dość krótkim okresem w ciągu roku ale dla naszych aut jest bardzo wymagająca. Drogi stają się śliskie, zalegają masy śniegu, temperatury spadają poniżej 0 stopni, pojawia się oblodzenie, którego skutki niwelowane są poprzez posypywanie dróg solą chemiczną. To niektóre z zagrożeń jakie czyhają zimą na nasze auta, ich konstrukcję i karoserię. Poniżej opiszemy kilka kroków ,po wykonaniu ,których nasze auto będzie poprawnie przygotowane do tego ciężkiego okresu w ciągu roku.

sobota, 2 listopada 2013

Propozycje zmian prawa dotyczącego nowych kierowców
   Corocznie na naszych drogach pojawia się kilka tysięcy nowych kierowców. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami ruchu drogowego nowi kierowcy każdej z kategorii, czy to jednośladów czy samochodów osobowych i pojazdów większych gabarytowo,mają swoje prawa i obowiązki.Jakich zmian możemy się spodziewać w ciągu najbliższych kilku lat?